آخرین انتصابات و انفصالات موسسه به شرح زیر است :

انتصاب مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات

مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان منصوب شدند. طی حکمی دکتر زهرا... ادامه مطلب

رییس جدید موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان معرفی شد

دکتر عبد الحسین رضایی در جلسه بیست و ششم آبان ماه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان... ادامه مطلب