قابل توجه دانشجویان گرامی

نتایج درخواست ها پس از بحث در شورای آموزشی هر هفته، روزهای شنبه صرفا از طریق سامانه آموزش موسسه : بخش امور دانشجویی – درخواست شورا

قابل دریافت می باشد.

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۰۵-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۰۵-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب