انتصاب مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات

مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان... ادامه مطلب

تعطیلی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

قابل توجه دانشجویان گرامی کلیه کلاسهای نظری و عملی روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ تشکیل نمی گردد. لازم... ادامه مطلب

نشست مشترک زیرمجموعه های جهاددانشگاهی در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، در این دیدار ۲ ساعته که مناسبت... ادامه مطلب

چاپ ۹ عنوان مقاله توسط دانشجویان کارشناسی ارشدمهندسی برق-الکترونیک

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان، دکتر عبدالحسین رضائی سرپرست این... ادامه مطلب

تشییع پیکر شهید دوران دفاع مقدس

تشییع پیکر شهید دوران دفاع مقدس در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در... ادامه مطلب

پذیرش مقاله عضو هیئت علمی مؤسسه در سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

پذیرش مقاله عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در سیزدهمین... ادامه مطلب

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی مورخ ۲۹-۰۱-۱۳۹۶ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

نوانقص پرونده آموزشی

قابل توجه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ جهت اطلاع از نوانقص پرونده به اداره آموزش (آقای... ادامه مطلب

نتایج درخواست کمیسیون استانی مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص استانی مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت... ادامه مطلب

رجیستر کردن کارت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشجویان موظفند از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ به مدت یک هفته جهت رجیستر... ادامه مطلب

تغییر تاریخ یکی از امتحانات

قابل توجه دانشجویان گرامی امتحانات تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تغییر می یابد. آموزش موسسه ادامه مطلب

دوره های آموزشی کوتاه مدت بهار ۱۳۹۶

: قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی و برق انجمن علمی مهندسی پزشکی برگزارمی نماید دوره آموزشی... ادامه مطلب

مبانی اینترنت

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس مبانی اینترنت آقای زارعی طبق روال قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶... ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای خانم خاشعی در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۵ تشکیل نمیگردد. ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای خانم تقی زاده در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۵ تشکیل نمیگردد. ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای خانم نوری فر در روز های یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ و روز سه... ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای آقای محمودیان در روز های سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ و روز چهارشنبه... ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلاس انتقال حرارت آقای محمودی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تشکیل نمی گردد. ادامه مطلب

دفاع پایان نامه، گروه معدن، مصطفی عالی نژاد، ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق با موضوع : مدلسازی پتانسیل معدنی ذخاير سرب، روی و فلورين تیپ می... ادامه مطلب

دفاع پایان نامه، گروه معدن، شاهین مومیوند، ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن با موضوع : تحلیل داده های ژوشیمیایی و زمین شناسی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ ملایر به... ادامه مطلب

دفاع پایان نامه، گروه معدن، سعید غلامی پور، ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه معدن با موضوع : مطالعات منابع آب زیرزمینی دشت روانسر در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای... ادامه مطلب

دفاع پايان‌نامه، گروه برق، فرزاد کریمپور، ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق با موضوع : اجرای الگوریتم کنترل پیش بین صریح با استفاده از سخت... ادامه مطلب

رویدادها

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی مورخ ۲۹-۰۱-۱۳۹۶ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

انتصاب مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات

مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان... ادامه مطلب

نوانقص پرونده آموزشی

قابل توجه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ جهت اطلاع از نوانقص پرونده به اداره آموزش (آقای... ادامه مطلب

نتایج درخواست کمیسیون استانی مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص استانی مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت... ادامه مطلب

رجیستر کردن کارت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشجویان موظفند از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ به مدت یک هفته جهت رجیستر... ادامه مطلب

تعطیلی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

قابل توجه دانشجویان گرامی کلیه کلاسهای نظری و عملی روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ تشکیل نمی گردد. لازم... ادامه مطلب

تغییر تاریخ یکی از امتحانات

قابل توجه دانشجویان گرامی امتحانات تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تغییر می یابد. آموزش موسسه ادامه مطلب

دوره های آموزشی کوتاه مدت بهار ۱۳۹۶

: قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی و برق انجمن علمی مهندسی پزشکی برگزارمی نماید دوره آموزشی... ادامه مطلب