تقویم آموزشی

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

 

دریافت فایل تقویم آموزشی

*** آخرین تغییرات مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ ***

 

آموزش موسسه