جدول شهریه دانشگاهها و موسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی


طبق بخشنامه شماره ۲/۲۲/۶۰۹۱۰ جدول شهریه دانشگاهها و موسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت زیر مصوب شده است :

» پیوست «


امور مالی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی