اطلاعیه ها

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


تمامی دانشجویان فارغ التحصیل، موظفند نهایتا تا یک ماه پس از ثبت نهایی نمرات خود، به امور فارغ التحصیلان جهت انجام کارهای فارغ التحصیلی خود مراجعه نمایند.

در غیر این صورت هیچ گونه اقدامی برای آنها صورت نمیگیرد.


آموزش موسسه