حذف اضطراری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 
چهارشنبه، ۲۲ اردی‌بهشت ۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی


دانشجویان می توانند از تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۵/۲/۳۰ جهت دریافت فرم حـذف اضطراری به سایت مؤسسه مراجعه نموده و پس از تکمیل، فرم را به اداره آموزش تحویل نمایند.

با توجه به اینکه فرم حذف اضطراری نیاز به امضاء استاد ، مدیرگروه و امور مالی دارد دانشجویان حتماً ابتدای زمان اعلام شده اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تاریخ فوق  حذف اضطراری انجام نخواهد شد .

»دریافت فرم«

*** لینک حذف شد - ۱۳۹۵/۲/۳۱ ***

آیین نامه آموزشی :

۱- در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا ۲ هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، صرفاً یکی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوطه حذف کند، مشروط برآنکه

الف- غیبت دانشجو در آن درس بیش از۱۶/۳مجموع ساعات آن درس نباشد

ب - تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود ج- همنیاز با سایر دروس ترم نباشد.

۲- حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

 

اداره آموزش