زمان ایاب و ذهاب سرویس ها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 
سه‌شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

قابل توجه پذیرفته شدگان گرامی


زمان ایاب و ذهاب سرویس ها در زمان ثبت نام  و ترم جدید به شرح در فایل ضمیمه موجود می باشد

» برنامه سرویس در روزهای ثبت نام «

» برنامه سرویس در طول ترم جدید «

» برنامه جزئیات مسیر های سرویس در طول ترم جدید «


امور دانشجویی موسسه