عدم تشکیل کلاس استاد امینی-۱۳۹۵/۰۹/۰۶

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلاس مهندسی نرم افزار خانم امینی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ تشکیل نمی گردد.

اتاق اساتید