عدم تشکیل کلاس استاد شاهوردی-۱۳۹۵/۰۹/۰۷

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلیه کلاسهای آقای شاهوردی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ تشکیل نمی گردد.

اتاق اساتید