عدم تشکیل کلاس استاد گلشیرازی-۱۳۹۵/۰۹/۰۹

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلاس ریاضی کاربردی آقای گلشیرازی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ تشکیل نمی گردد.

اتاق اساتید