عدم تشکیل کلاس استاد جعفری-۱۳۹۵/۰۹/۱۵

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلیه کلاس های خانم جعفری در روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ تشکیل نمی گردد.

اتاق اساتید