عدم تشکیل کلاس استاد خواجه خلیلی-۱۳۹۵/۰۹/۱۷

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


تمامی کلاسهای آقای خواجه خلیلی درروزچهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ تشکیل نمی گردد.

اتاق اساتید