عدم تشکیل کلاس استاد خاشعی-۱۳۹۵/۰۹/۱۷

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلیه کلاسهای خانم خاشعی در روزچهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ تشکیل نمی گردد.

اتاق اساتید