تشکیل کلاس استاد شیروانچی- ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


ساعت شروع کلاس فیزیک پزشکی آقای شیروانچی از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ تا پایان ترم ساعت ۸.۳۰ صبح می باشد

اتاق اساتید