عدم تشکیل کلاس استاد رضائی-۱۳۹۵/۰۹/۲۴ , ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلیه کلاس های آقای دکتر رضائی درروزهای چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ و پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ تشکیل نمی گردد.

اتاق اساتید