تشکیل کلاس استاد شاهوردی- ۱۳۹۵/۰۹/۲۹و ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی

کلاس حل تمرین خواص سیالات آقای شاهوردی در روز دوشنبه مورخ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴برگزارمی گردد.

امتحان خواص سیالات آقای شاهوردی در روز سه شنبه مورخ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ساعت ۱۵.۳۰برگزارمی گردد.

اتاق اساتید