اعضای هیات رئیسه

چاپ مشاهده در قالب PDF

 

عکس

نام و نام خانوادگی مسئولیت ایمیل
عبدالحسین رضائی سرپرست موسسه آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

علیرضا نجفی سرپرست معاون آموزشی و پژوهشی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

محمدرضا مصلحی معاون پشتیبانی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
وحید جوانبخت معاون فرهنگی ـ دانشجویی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید