اطلاعات تماس

چاپ مشاهده در قالب PDF

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان


آدرس :  اصفهان-انتهای بلوار دانشگاه صنعتی-خمینی شهر-شهرک منظریه-بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
صندوق پستی : ۴۴۳-۸۴۱۷۵
تلفن : ۵-۳۳۶۶۷۲۶۱-۰۳۱

فکس : ۳۳۶۶۷۲۶۶-۰۳۱

 

 


 

ردیفشرحشماره تماس
۱ ریاست داخلی ۳۵۵
۲ معاونت آموزشی داخلی ۳۰۷
۳ معاونت پشتیبانی داخلی ۳۰۶
۴ مدیریت آموزش داخلی ۳۶۰
۵ مدیرخدمات کامپیوتری اداره آموزش داخلی ۲۰۸
۶ خدمات کامپیوتری اداره آموزش داخلی ۲۰۲
۷ امور فارغ التحصیلان داخلی ۲۰۳
۸ پذیرش-نظام وظیفه داخلی ۲۰۴
۹ ثبت مدارک (بایگانی) داخلی ۲۰۵
۱۰ امور مالی داخلی ۳۱۴
۱۱ دبیرخانه داخلی ۳۵۶
۱۲ گروه کارشناسی کامپیوتر (آقای مطیعی) داخلی ۳۴۰
۱۳ گروه معدن (آقای قجاوند) داخلی ۳۳۱
۱۴ گروه کاردانی و کارشناسی زبان (آقای نجفی) داخلی ۳۱۸
۱۵ گروه ارشد زبان (آقای امیر یوسفی) داخلی ۳۱۷
۱۶ گروه کاردانی و کارشناسی صنایع شیمیایی و نفت (آقای صادقی) داخلی ۳۲۷
۱۷ گروه ارشد شیمی (آقای جوانبخت) داخلی ۳۰۸
۱۸ گروه کاردانی و کارشناسی الکترونیک (آقای محمودیان) داخلی ۳۶۰
۱۹ گروه کارشناسی ICT (خانم باغبانی) داخلی ۳۴۵


پستهای الکترونیکی :

آموزش : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

دبیرخانه : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

حسابداری : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

دفتر معاونین : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

دفتر اساتید : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

امور فنی و پشتیبانی : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

ارسال نظرات و پیشنهادات : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

درخواست همکاری و استخدام : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید