آخرین انتصابات و انفصالات موسسه به شرح زیر است :

رییس موسسه آموزش عالی غیر دولتی_ غیر انتفاعی جهاددانشگاهی استان اصفهان منصوب شد

رییس جهاددانشگاهی طی حکمی دکتر عبدالحسین رضایی را به عنوان رییس موسسه آموزش عالی غیر دولتی_ غیر انتفاعی جهاددانشگاهی... Read More

انتصاب مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات

مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان منصوب شدند. طی حکمی دکتر زهرا... Read More

رییس جدید موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان معرفی شد

دکتر عبد الحسین رضایی در جلسه بیست و ششم آبان ماه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان... Read More

1216