آخرین انتصابات و انفصالات موسسه به شرح زیر است :

انتصاب مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات

مدیران برنامه ریزی ونظارت و فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان منصوب شدند. طی حکمی دکتر زهرا... Read More

رییس جدید موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان معرفی شد

دکتر عبد الحسین رضایی در جلسه بیست و ششم آبان ماه هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان... Read More

1033