مهلت ثبت درخواست جهت دریافت وام

کلیه متقاضیان وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ، با توجه به فایل های آموزشی زیر نسبت به ثبت تقاضا اقدام نمایند.

توضیحات کلی

کلیه دانشجویانی که مایل به دریافت وام بلند مدت آموزش عالی با باز پرداخت پس از تحصیل می باشند و با توجه به موارد زیر واجد شرایط دریافت این نوع وام می باشند، خواهشمند است با رعایت موارد ذیل نسبت به تحویل مدارک به صندوق رفاه دانشجویی موسسه اقدام نمایند.

شایان ذکر است در صورتی وام به دانشجویان پرداخت خواهد شد که اعتبار مربوطه از طرف وزارت علوم تخصیص یابد.

 • کارمزد وام فوق ۴ درصد بوده و شروع اقساط پس از اتمام تحصیلات می باشد.
 • توجه : تعهد محضری فقط یک بار در طول تحصیل از دانشجویان اخذ می گردد و قابل استفاده برای تمامی ترم های متقاضیان دریافت وام می باشد.
 • دانشجویان ترم ۵ به بعد مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی،ترم ۹ به بعد مقطع کارشناسی پیوسته و ترم ۵ به بعد مقطع کارشناسی ارشد ،نمی توانند از وام فوق استفاده نمایند.

مدارک و شرایط لازم وام بلند مدت شهریه :

 1. آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن (کارمند رسمی، پیمانی یا کارمند بازنشسته) هر کدام ۲ سری
  • تبصره : درصورتی که ضامن کارمند بازنشسته باشد ارائه گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.
 2. کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ضامن و دانشجو+کپی کارت دانشجویی هر کدام ۲ سری.
 3. مراجعه دانشجو و ضامن جهت دریافت تعهد نامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی(به همراه فرم شماره ۳، اصل شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن، آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن).
  • تبصره : یک سری از مدارک فوق تحویل صندوق رفاه موسسه شود.
 4. تکمیل فرم های ۷ و  ۱۱ و  ۳ ( و ثبت نام طبق آموزش فایل شماره ۱ و فایل شماره ۲)
 5. دانشجویانی که قبلا وام دریافت نموده اند یا مدارک تحویل داده اند برای درخواست مجدد بایستی ضمن ثبت نام اینترنتی (که آموزش آن نیز در فایل شماره۲ آمده است) فرم های ۱۱ و ۷ را تکمیل نمایند(سایر مدارک نیاز نمی باشد.)

راهنما

فرم های مورد نیاز

3650