مصوبات جلسه ۱۹ شورای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۶/۵/۷

مصوبات جلسه ۱۹ شورای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۶/۵/۷

تصویب شد مقالاتی که نفر اول، نفر دوم و نویسنده مسؤل با نام مؤسسه باشد، مورد قبول مؤسسه است. در خصوص نفر سوم در صورتیکه استاد راهنما یا مشاور باشد می تواند با نام غیر مؤسسه باشد و در صورتیکه نفر سوم استاد راهنما یا مشاور پایان نامه نباشد، درج نام او در مقاله می بایست با مجوز شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه باشد.

از این پس در درس سمینار فرم حضور دانشجو در جلسات دفاعیه به دانشجویان  داده شده و این فرم جزء ملزومات مجوز دفاع خواهد بود.

مصوب شد از این پس دانشجویان دو ماه بعد از تاریخ دفاع خود فرصت دارند پایان نامه خود را به مؤسسه تحویل دهند. بعد از اتمام  فرصت دو ماهه روزانه ۰۳ / ۰از نمره دانشجو کسر می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *