نشست خبری معاون آموزشی وزارت علوم – الزامی نبودن پذیرش حضوری دانشجو از ۱۷ خرداد

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه الزامی برای پذیرش خرداد ماه برای دانشگاهها وجود ندارد ۱۷حضوری دانشجویان از گفت: دانشگاههای که در شرایط سفید باشند و مستلزم جابجایی خرداد دانشجویان کارشناسی ۱۷ دانشجویان نباشند میتواند از ارشد خود را به صورت حضوری پذیرش کنند. بنابراین الزامی برای .دانشگاهها به منظور پذیرش فیزیکی همه دانشجویان وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی موسسه به نقل از ایسنا، دکتر علی خاکی صدیق در نشست خبری با رسانهها که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد به تشریح عملکرد وزارت علوم در دوران تعطیلی آموزش حضوری ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخت و گفت: از همان ابتدای تعطیلی دانشگاهها ما روش آموزش مجازی را برای ادامه فعالیتهای دانشگاهها به کار گرفتیم و در دنیا نیز دانشگاهها آموزش الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دادند. در واقع تمام تلاش ما در وزارت علوم این بود که تهدید تعطیلی دانشگاهها به دلیل شیوع این ویروس را به فرصت تبدیل کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: وزارت علوم همزمان با آغاز آموزشهای مجازی دانشگاهها اولین بخشنامه با محوریت ادامه آموزشهای غیر حضوری و الکترونیکی صادر ۹۸ اسفند ماه ۱۰ آموزشی خود را در کرد و بعد از آن نیز کارگروه تخصصی آموزش الکترونیکی به منظور مشاوره و بهرهگیری دانشگاهها از این نوع آموزشها و تقویت زیرساختهای آن تشکیل داد.
معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: برخی از دانشگاههای ما از حدود دو دهه قبل آموزش الکترونیکی خود را شروع کردند البته این آموزشها به صورت دورههای الکترونیکی برگزار میشد و ما تجربه آموزش ترکیبی الکترونیکی را در دانشگاهها نداشتیم و این گونه نبود که ما صرفا آموزش مجازی داشته باشیم اما با ایجاد شرایط فعلی دانشگاهها مجبور شدند به سمت آموزش الکترونیکی صرف حرکت کنند. به همین جهت در کارگروهی که به همین منظور در وزارت علوم تشکیل شد توصیهها و مشاوره های ما برای ارائه هرچه بهتر این آموزشها آغاز شد به گونهای که ما هیچ دورهای را در ستاد تعطیلی نداشتیم و امسال شلوغترین عید آموزش عالی به شمار میرفت.
وی در خصوص وضعیت برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاهها نیز گفت: در این راستا وزارت علوم بخشنامهای را ارسال کرد که در آن قید شد اگر امکان حضور دانشجویان با رعایت پروتکلهای بهداشتی و مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا فراهم باشد امتحانات پایان ترم میتواند به صورت حضوری برگزار شود اما به طور کلی اولویت وزارت علوم در این زمینه حفظ سلامتی دانشجویان و اساتید هست.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله باکرونا مبنی بر بازگشایی خردادماه گفت: براساس این مصوبه تاکید شده است که شرایط حضور دانشجویان ۱۷ دانشگاه از در دانشگاهها مجاز اعلام میشود ولی این به معنی الزام حضور همه دانشجویان در دانشگاهها نیست. در واقع اولویت ما حضور دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاهها هستند که این دانشجویان برای انجام پژوهشهای خود باید در محیطهای دانشگاهی حاضر باشند.
وی تاکید کرد: درصد قابل توجهی از دانشگاهها توانستند آموزشهای غیرحضوری دروس خود را پیش ببرند و ما مشکلی در زمینه اتمام دروس دانشجویان نداریم که نیازمند حضور فیزیکی دانشجویان باشد.
به گفته وی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شرطی که بتواند پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند و در شرایط سفید از نظر ابتلا به کرونا باشند و حضور فیزیکی دانشجویان مستلزم جابجایی آنها نباشد و این گونه نباشد که دانشجویان از نقاط مختلف مثلا برای حضور یک هفته در دانشگاه حاضر باشند، میتوانند اقدام به پذیرش حضوری دانشجویان کنند.
اردیبهشت به دست آوردیم در ۵ وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس نظرسنجی که تا حدود درصد و در دانشگاه علمی ۹۳ درصد در دانشگاه پیام نور ۸۳.۷ دانشگاههای دولتی متمرکز حدود درصد، دانشگاههای غیر انتفاعی و غیر ۱۰۰ درصد و دانشگاه فرهنگیان ۵۰ کاربردی درصد از دانشجویان خود را در ترم ۹۰ درصد، دانشگاه آزاد ۹۳ درصد، دانشگاه شاهد ۷۴ دولتی تحصیلی جاری تحت آموزش مجازی قرار دادند. از حدود سه میلیون دانشجوی کل کشور حدود دو هزار دانشجوی ۳۰۰ هزار نفر به ایتنرنت و آموزش مجازی دسترسی داشتند و از ۷۰۰ میلیون و درصد دانشجویان ما از پوشش آموزشهای ۸۶ دیگر آماری در دسترس نیست. به طور کلی الکترونیکی بهره مند شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *