اردوی مشهد برادران :

 • حرکت گروه برادران: ۱۰ بهمن ۹۸
 • بازگشت: ۱۵ بهمن ۹۸ اصفهانیم ، انشاالله
 • هزینه اردو: با قطار ۴۲۰ هزار تومان
 • نوع قطار: نور الرضا
 • هتل: الرحمن (۵ دقیقه تا حرم)
 • غذا: صبحانه، ناهار و شام (با منوی باز)

ثبت نام قطعی پس از پرداخت کل هزینه سفر می باشد.

 اردوی مشهد خواهران:

 • حرکت گروه خواهران: ۷ بهمن ۹۸
 • بازگشت: ۱۲ بهمن ۹۸ اصفهانیم ، انشاالله
 • هزینه اردو: با قطار ۴۲۰ هزار تومان
 • نوع قطار: نور الرضا
 • هتل: الرحمن (۵ دقیقه تا حرم)
 • غذا: صبحانه، ناهار و شام (با منوی باز)

ثبت نام قطعی پس از پرداخت کل هزینه سفر می باشد.


ابتدا باید هزینه اردو را از طریق لینک زیر پرداخت نمایید (گزینه: پرداخت های متفرقه – موضوع: اردوی فرهنگی). در پایان پرداخت، شماره پیگیری را یادداشت نموده و در فرم ثبت نام وارد نمایید.

لینک پرداخت هزینه

 • باتوجه به محدود بودن ظرفیت، اولویت با عزیزانی است که با پرداخت کامل هزینه سفر زودتر ثبت نام نمایند.
 • همچنین اولویت با دانشجویانی است که برای اولین بار جهت سفر مشهد مقدس ثبت نام میکنند.
 • آخرین مهلت پرداخت روز یکشنبه مورخ ۱۵ دی ۹۸ می باشد

 

.

ثبت نام اردوی مشهد 98

704