حمید محمودیان

مدیر کل آموزش

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس : 360 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : مدیر کل آموزش
رایانامه : Mahmoodian@jdeihe.ac.ir
زمان حضور : (بروز رسانی 1396/11/18)

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه عدم حضور
یکشنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی
دوشنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی
سه شنبه کلاس مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی عدم حضور
چهارشنبه مراجعات دانشجویی جلسه شوراء کلاس
پنج شنبه مراجعه با هماهنگی قبلی

مراجعه کننده گرامی : در صورت عدم حضور در اتاق لطفاً به اداره آموزش ( آقای مهندس رضایی) مراجعه فرمائید.

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به اداره آموزش ارسال نمایید.

More Info