حمید محمودیان

مدیر کل آموزش

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس : 360 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : مدیر کل آموزش
رایانامه : Mahmoodian[at]jdeihe.ac.ir
زمان حضور : (بروز رسانی 1397/12/21)

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه
یکشنبه
دوشنبه عدم حضور
سه شنبه
چهارشنبه کلاس
پنج شنبه مراجعه با هماهنگی قبلی

مراجعه کننده گرامی : در صورت عدم حضور در اتاق لطفاً به اداره آموزش ( آقای مهندس رضایی) مراجعه فرمائید.

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به اداره آموزش ارسال نمایید.

More Info