حمید محمودیان

معاون پشتیبانی

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس : 306- 33667261 - 31 - (98+)
سمت : معاون پشتیبانی
رایانامه : Mahmoodian[at]jdeihe.ac.ir
زمان حضور : (بروز رسانی 1400/10/04)

 

 

More Info