رسول عطاردوست

مدیر فناوری اطلاعات

حوزه فعالیت : معاونت پشتیبانی
شماره تماس :
402- 33667261 - 31 - (98+)

سمت : مدیر فناوری اطلاعات