سارا ریگی

کارشناس خدمات کامپیوتری

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس : 202 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : کارشناس خدمات کامپیوتری
رایانامه : Rigi[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به اداره آموزش ارسال نمایید.