عبدالرسول آقاکوچکی

مدیر مالی

حوزه فعالیت : معاونت پشتیبانی
شماره تماس : 312 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : مدیر مالی
رایانامه : Kuchaki@jdeihe.ac.ir
زمان حضور :  (بروز رسانی 1396/12/9)

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه حضور حسابداری میانه حضور
یکشنبه حضور حسابداری میانه حضور
دوشنبه حسابداری شرکت ها 2 حضور استراحت حضور
سه شنبه حضور استراحت حضور
چهارشنبه حضور استراحت حضور
پنج شنبه ---

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به سمت امور مالی ارسال نمایید.