علیرضا نجفی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس : 307 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رایانامه : Najafi@jdeihe.ac.ir
زمان حضور :

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه مراجعه ارشد مراجعه دانشجویی     تدریس ارشد تدریس ارشد    
یکشنبه تدریس ارشد ناهار و نماز مراجعه دانشجویی    
دوشنبه مراجعه دانشجویی جلسه شورا ناهار و نماز مراجعه دانشجویی    
سه شنبه مراجعه دانشجویی     ناهار و نماز مراجعه دانشجویی    
چهارشنبه     جلسه شورا ناهار و نماز مراجعه ارشد  
پنج شنبه         ناهار و نماز    

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارسال نمایید.

More Info