علیرضا نجفی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس : 307 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رایانامه : Najafi[at]jdeihe.ac.ir
جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارسال نمایید.

More Info