علیرضا نجفی

معاونت پژوهشی و فناوری

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس : 307 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : معاونت پژوهشی و فناوری
رایانامه : Najafi[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به معاونت پژوهشی و فناوری ارسال نمایید.

More Info