علیرضا نجفی

معاونت پژوهشی و فناوری

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس : 307 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : معاونت پژوهشی و فناوری
رایانامه : Najafi[at]jdeihe.ac.ir
زمان حضور :

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه مراجعه ارشد مراجعه دانشجویی تدریس ارشد تدریس ارشد
یکشنبه تدریس ارشد ناهار و نماز مراجعه دانشجویی
دوشنبه مراجعه دانشجویی جلسه شورا ناهار و نماز مراجعه دانشجویی
سه شنبه مراجعه دانشجویی ناهار و نماز مراجعه دانشجویی
چهارشنبه جلسه شورا ناهار و نماز مراجعه ارشد
پنج شنبه ناهار و نماز

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به معاونت پژوهشی و فناوری ارسال نمایید.

More Info