علیرضا گنجی

حسابدار مالی دانشجویی

حوزه فعالیت : معاونت پشتیبانی
شماره تماس : 314 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : حسابدار مالی دانشجویی

رایانامه : Ganji[at]jdeihe.ac.irجهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به سمت امور مالی ارسال نمایید.

More Info