علیرضا گنجی

حسابدار مالی دانشجویی

حوزه فعالیت : معاونت پشتیبانی
شماره تماس : 314 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : حسابدار مالی دانشجویی
رایانامه : Ganji[at]jdeihe.ac.ir
زمان حضور :  (بروز رسانی 1396/11/15)

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه حسابداری شرکت ها (1)
یکشنبه حسابداری صنعتی (3)
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به سمت امور مالی ارسال نمایید.

More Info