فرید قدوسی

مربی گروه مهندسی نفت

گروه آموزشی : نفت
شماره تماس : 362 - 33667261 - 31 - (98+)
09367458272
نحوه همکاری : استاد مدعو
سمت : کارشناس گروه مهندسی نفت
رایانامه : ghodusi@jdeihe.ac.ir
fghodusi@ymail.com


 • کارشناسی ارشد، مهندسی نفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • کارشناسی، مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • چاه آزمایی
 • خواص سیالات مخزن
 • بهره برداری۱
 • بهره برداری۲
 • تکمیل و انگیزش چاه
 • آزمایشگاه خواص سیالات مخزن
 • آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن
 • حفاری
 • خواص سنگ های مخزن
 • زمین شناسی عمومی
 • زمین شناسی ساختمانی
 • مکانیک سنگ
 • چاه پیمایی
 • ژئوفیزیک۱
 • ژئوفیزیک ۲
 • خواص سیالات مخزن
 • بهره برداری۱
 • بهره برداری۲
 • تکمیل و انگیزش چاه
 • آزمایشگاه خواص سیالات مخزن
 • آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن

۱-انتخاب راستای بهینه حفاری بر اساس گسترش زون پلاستیک، هاتف یوسفیان، فرید قدوسی،چهارمین همایش ملی نفت گاز  پتروشیمی و صنایع وابسته-کرمان-۱۳۹۶٫

۲-بررسی تأثیر عیوب ساخت بر مچالگی لوله های جداری،فرید قدوسی،حسین جلالی فر،سعید جعفری، امیر رفعتی، کنفرانس ملی  ژئومکانیک نفت ، تهران ۱۳۹۵  .

۳ -معرفی و بررسی پدیده انقلاب شیل گاز،فرید قدوسی بروجنی ، هاتف یوسفیان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی دبی ۱۳۹۴٫

۴-معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ، فرید قدوسی بروجنی ، هاتف یوسفیان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی دبی ۱۳۹۴٫

۵ –طراحی کنترل کننده خودتنظیم و مقاوم PID به کمک تئوری تعامل تطبیقی برای کنترل سرعت توربین گازی، فرید قدوسی بروجنی ، سید حمیدرضا طباطبایی، سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته کرمان، ۱۳۹۴.

  ۸:۰۰-۹:۰۰ ۹:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰-۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰-۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
شنبه چاه آزمایی آز خواص سنگ گروه ۱ آز خواص سنگ گروه۲
یکشنبه تکمیل و انگیزش چاه آز خواص سیالات از خواص سیالات
دوشنبه بهره برداری۲ بهره برداری ۱ خواص سیالات مخزن
سه شنبه امور آزمایشگاه ها تحقیق و پژوهش
چهارشنبه امور آزمایشگاه ها تحقیق و پژوهش
پنج شنبه