نجمه سلطانی

کارشناس بایگانی و فارغ التحصیلان

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس : 205 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : کارشناس بایگانی و فارغ التحصیلان
رایانامه : N.Soltani[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به اداره آموزش ارسال نمایید.