نجمه سلطانی

فناوری اطلاعات

حوزه فعالیت : معاونت پشتیبانی
شماره تماس : 400 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : کارشناس فناوری اطلاعات
رایانامه : Soltani[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به فناوری اطلاعات ارسال نمایید.