شهناز باغبانی

مربی گروه مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی : کامپیوتر
شماره تماس : 345 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیر گروه کاردانی کامپیوتر و کارشناسی ناپیوسته ICT
رایانامه : Baghbani[at]jdeihe.ac.ir


(بروز رسانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵)

  • کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات ، دانشگاه UITM ، ژاشوف، لهستان
  • کارشناسی، نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ایران
  • مهندسی نرم افزار (کارشناسی)
  • برنامه نویسی پیشرفته ۱ ( کاردانی)
  • ساختمان داده ها – برنامه نویسی شیء گرا – زبان فنی
  • شهناز باغبانی ، ”End user Software Engineering Importance and Related Techniques”،۷ آوریل ۲۰۱۴ ،Elixir
  • شهناز باغبانی ،” Text Classification:process and Algorithms ” ، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی علوم و تکنولوژی  باتومی گرجستان ۱۶ خرداد ۹۵٫
  ۸:۰۰-۹:۰۰ ۹:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰-۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰-۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
شنبه ساختمان داده ها مراجعه دانشجویی
یکشنبه مراجعه دانشجویی برنامه نویسی ۱ کارگاه برنامه نویسی ۱
دوشنبه طراحی سیستمهای شیء گرا مراجعه دانشجویی
سه شنبه مرخصی پژوهشی
چهارشنبه مراجعه دانشجویی جلسه شورای آموزشی مراجعه دانشجویی
پنج شنبه