شهناز باغبانی

مربی گروه مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی : کامپیوتر
شماره تماس : 345 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیر گروه کاردانی کامپیوتر و کارشناسی ناپیوسته ICT
رایانامه : Baghbani[at]jdeihe.ac.ir


(بروز رسانی ۱۳۹۶/۱2/۱۵)

  • کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات ، دانشگاه UITM ، ژاشوف، لهستان
  • کارشناسی، نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ایران
  • مهندسی نرم افزار (کارشناسی)
  • برنامه نویسی پیشرفته 1 ( کاردانی)
  • ساختمان داده ها – برنامه نویسی شیء گرا – زبان فنی
  • شهناز باغبانی ، ”End user Software Engineering Importance and Related Techniques”،7 آوریل 2014 ،Elixir
  • شهناز باغبانی ،” Text Classification:process and Algorithms ” ، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی علوم و تکنولوژی  باتومی گرجستان 16 خرداد 95.
  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه ساختمان داده ها مراجعه دانشجویی
یکشنبه مراجعه دانشجویی برنامه نویسی 1 کارگاه برنامه نویسی 1
دوشنبه طراحی سیستمهای شیء گرا مراجعه دانشجویی
سه شنبه مرخصی پژوهشی
چهارشنبه مراجعه دانشجویی جلسه شورای آموزشی مراجعه دانشجویی
پنج شنبه