زهرا سادات روزافزای

مربی گروه زبان

گروه آموزشی : زبان
شماره تماس : 321 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : عضو هیات علمی
رایانامه : Roozafzai[at]jdeihe.ac.ir


 • دکترا, زبانشناسی کاربردی-آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، 1396 .
 • کارشناسی ارشد, زبانشناسی کاربردی، دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان، اصفهان، 1384 .
 • کارشناسی, زبان و ادبیات انگلیسی, دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1381 .
 • خواندن پیشرفته ( کارشناسی)
 • آزمون سازی ( کارشناسی)
 • زبان عمومی (کارشناسی)
 • کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه
 • سازمان و مدیریت برنامه ریزی
 • فلسفه آموزش و پرورش
 • نمونه های نثر ساده
 • ترجمه متون نثر
 • روشهای تدریس
 • زبان شناسی
 • زبان عمومی
 • Roozafzai, Zahra, S. (2012). The Role of Comic Materials in Enhancing the Ability to Read in EFL. i-manager’s journal on English Teaching. Vol. 2 l (3 l)
 • Roozafzai, Zahra, S. (2013). The Effect of Culture Teaching on Iranian EFL Learners’ Reading Ability. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World(IJLLALW) (ISC Indexed then). Vol. 4 (1), EISSN: 2289–‐2737. www.ijllalw.org ISSN: 2289–‐3245
 • Roozafzai, Zahra, S. (2014). The Effect of Model-Essay Aid to Direct Corrective Feedback on EFL Learners᾽ Use of Meta-discourse Markers in Writing. The International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW) (ISC Indexed then). Vol. 6 (3).
 • Roozafzai, Zahra, S. (2015). Adiscursive Study of Gender Ideology in Advertisements in the Context of Iran. Journal of Global Research in Education and Social Science. Vol.7(2)
 • 5. چاپ مقاله نقش طنز در گسترش زبان دوم در مجله اطلاعات علمی ش 319 صص 67-70
 • شرکت در دومین همایش ملی تاثیر آمزش زبانهای خارجی در گسترش علم  فنون روز سال 1385 با مقاله

Motivation and Ability to Read in EFL

 • شرکت در کنفرانس Malaysian International Conference on English Language Teaching – 2012

با مقاله The Effect of Direct Versus Indirect Cultural Texts on Iranian EFL Learners’ Reading Ability

 • شرکت در کارگاه Research Problems in Applied Linguistics – 2013 May دانشگاه شیخ بهایی
 • ترجمه گروهی کتاب تغذیه (برای دانشجویان رشته علوم تغذیه) , تحت ویرایش. 1395
 • شرکت در کارگاه تربیت مدرس آیلتس IELTS Teacher Training . June 2016. جهاد دانشگاهی شعبه مشهد
 • شرکت در سمینار بایدها و نبایدهای آیلتس Do`s and Don`tsIELTS . June 2016 . جهاد دانشگاهی شعبه مشهد
 • شرکت در کارگاه شیوه های نوین تدریس زبان انگلیسی , تفکر انتقادی و مهارتهای کار بار نوجوانان و بزرگسالان

CLIL, Critical Thinking and Skilld Work with Teenagers and Adults  .November 2016. جهاد دانشگاهی مرکزی, تهران.

 • چاپ کتاب آموزش لغت از طریق شعرvocabulary through poetry I.     شابک  978-964-04-8485-2

ترجمه گروهی کتاب تغذیه برای دانشجویان علوم تغذیه – تحت ویرایش.

 . تعریف, تالیف و تدوین درس زبان انگلیسی آموزشهای مجازی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان -1392

عضو کمیته علمی-تخصصی تهیه و تدوین تک پودمانهای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان. 1392-1394 .