مهلت ثبت درخواست جهت دریافت وام

کلیه متقاضیان وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

می توانند تا تاریخ 1398/08/15 ، با توجه به فایل های آموزشی زیر نسبت به ثبت تقاضا اقدام نمایند.

بدیهی است به درخواست های بعد از تاریخ فوق رسیدگی نخواهد شد.

توضیحات کلی

کلیه دانشجویانی که مایل به دریافت وام بلند مدت آموزش عالی با باز پرداخت پس از تحصیل می باشند و با توجه به موارد زیر واجد شرایط دریافت این نوع وام می باشند، خواهشمند است با رعایت موارد ذیل نسبت به تحویل مدارک به صندوق رفاه دانشجویی موسسه اقدام نمایند.

شایان ذکر است در صورتی وام به دانشجویان پرداخت خواهد شد که پرونده به طور کامل توسط دانشجو طبق توضیحات زیر انجام شود:

  • کارمزد وام فوق 4 درصد بوده و شروع اقساط پس از اتمام تحصیلات می باشد.
  • دانشجویان ترم 5 به بعد مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی، ترم 9 به بعد مقطع کارشناسی پیوسته و ترم 5 به بعد مقطع کارشناسی ارشد و هم چنین دانشجویان مشروط، نمی توانند از وام فوق استفاده نمایند.

مراحل اخذ وام شهریه بانک مهر ایران:

1) برای دانشجویانی که پرونده ندارند (تاکنون در موسسه وام دریافت نکرده اند) ابتدا طبق فایل شماره 1 تشکیل پرونده داده، و پس از تایید دانشگاه نسبت به ثبت نام طبق فایل شماره 2 اقدام به ثبت نهایی اینترنتی نمایند.

2) تکمیل فرم درخواست وام دانشجویی (برای دسترسی به فرم اینجا را کلیک نمایید)

3) مراجعه دانشجو به همراه ضامن به شعبه انتخابی در هنگام ثبت نام اینترنتی و انجام مراحل بانکی فایل شماره 1 و فایل شماره 2 را جهت ثبت نام مطالعه و استفاده نمایید .

راهنما

فرم های مورد نیاز

7325