توضیحات کلی

قابل‌ توجه‌ دانشجویان متقاضی‌ وام شهریه‌ نیمسال اول ١٤٠٠

دانشجویانی‌ که‌ براي اولین‌ بار متقاضی‌ وام شهریه‌ می‌ باشند به‌ سایت‌ صندق رفاه –www.swf.ir– مراجعه‌ و تشکیل‌ پرونده را تکمیل‌ وپس‌ از تایید اموردانشجویی‌ درخواست‌ وام شهریه‌ دهند. پس‌ از ثبت‌ و محضري شدن تعهد نامه‌ آن را با مدارك ضامن‌ (فیش‌ حقوقی‌ و حکم‌ کارگزینی‌ یا بازنشستگی‌ و کپی‌ شناسنامه‌ و کارت ملی‌ از متقاضی‌ و ضامن‌) به‌ امور وام دانشگاه (آقاي جزینی‌ شماره هاي ٠٣١٣٣٦٦٧٢٦١ الی‌ ٥ و داخلی‌ ٣٥٥ یا ٣٠٩) تحویل‌ نمایید.
رمز ورود به‌ پورتال دانشجویی‌ صندوق رفاه کد ملی‌ بدون خط‌ فاصله‌ می‌ باشد. (فایل شماره 1)
دانشجویانی‌ که‌ براي دومین‌ بار یا بیشتر وام دریافت‌ کردند و قبلا تشکیل‌ پرونده داده اند و وام خود را دریافت‌ نموده اند و متقاضی‌ وام می‌ باشند تنها لازم است‌ به‌ سایت‌ صندوق رفاه (www.swf.ir) مراجعه‌ و ثبت‌ در خواست‌ وام شهریه‌ (مهر ایران و یا شهریه‌ غیر انتفاعی‌) دهند. (فایل شماره 2)

داشتن‌ شرایط‌ زیر جهت‌ اخذ وام الزامی‌ است‌

 

کارشناسی‌ کارشناسی‌ ارشد
معدل بالاي ١٢ معدل بالاي ١٤
نداشتن‌ ٢ نیمسال مشروطی‌ نداشتن‌ ٢ نیمسال مشروطی‌
اخذ حداقل‌ ١٤ واحد درسی‌ اخذ حداقل‌ ٨ واحد درسی‌
سقف‌ استفاده از وام شهریه‌ صندوق رفاه ٦ نوبت‌ طی‌ ٨ ترم سقف‌ استفاده از وام شهریه‌ صندوق رفاه ٤ نوبت‌ طی‌ ٤ ترم
تحصیلی‌ می‌ باشد تحصیلی‌ می‌ باشد

 

 

سقف‌ وام ، کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ 26/000/000 ریال ، برای‌ مقطع‌ کاردانی‌ و کارشناسی‌ 13/000/000 تومان می‌ باشد که‌ با توجه‌ به‌ مقدار بودجه‌ اختصاص یافته‌ و تعداد تقاضای‌ دانشجویان این‌ مبلغ‌ مشخص‌ می‌ گردد ، مبلغ‌ وام صرفا به‌ شهریه‌ متغیر تعلق‌ گرفته‌ و به‌ حساب شهریه‌ دانشجو واریز می‌ گردد. شروع باز پرداخت‌ اقساط پس‌ از تاریخ‌ فراغت‌ از تحصیل‌ که‌ مستلزم پرداخت‌ ده درصد مبلغ‌ کل‌ وام ، با ٤ درصد کارمزد می‌ باشد .

ورود به‌ پورتال درخواست‌ وام

جهت‌ تشکیل‌ پرونده از مرورگر فایرفاکس‌ و اکسپلورر استفاده نمائید.

راهنما

فرم های مورد نیاز

8192