وبینار راهنمای انتخاب رشته موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان

به صفحه وبینار معرفی رشته های دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان  خوش آمدید


برنامه زمان بندی وبینار معرفی رشته ها

رشته   استاد زمان برگزاری لینک ورود به وبینار
آموزش زبان انگلیسی آقای دکتر خدام باشی ۵ مهر ۹۹ – ساعت ۱۶:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
مهندسی برق آقای مهندس محمودیان ۵ مهر ۹۹ – ساعت ۱۶:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
مهندسی پزشکی خانم دکتر حمیدپور ۵ مهر ۹۹ – ساعت ۱۵:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
مهندسی پلیمر آقای دکتر درویشی ۲ مهر ۹۹ – ساعت ۱۷:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
مهندسی شیمی آقای دکتر جوانبخت ۲ مهر ۹۹ – ساعت ۱۵:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
مهندسی کامپیوتر آقای مهندس کریمی ۵ مهر ۹۹ – ساعت ۱۷:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
مهندسی انرژی آقای دکتر نصیری ۳ مهر ۹۹ – ساعت ۱۵:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
مهندسی مکانیک
مهندسی نفت آقای مهندس قدوسی ۵ مهر ۹۹ – ساعت ۱۵:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
مهندسی هوافضا آقای دکتر افقری ۳ مهر ۹۹ – ساعت ۱۷:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
شیمی کاربردی آقای مهندس گلشیرازی ۲ مهر ۹۹ – ساعت ۱۶:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
مدیریت بازرگانی خانم جوزدانی ۵ مهر ۹۹ – ساعت ۱۷:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
مهندسی ایمنی صنعتی خانم جوزدانی ۵ مهر ۹۹ – ساعت ۱۸:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲
علوم و مهندسی محیط زیست آقای مهندس قدوسی ۵ مهر ۹۹ – ساعت ۱۴:۰۰ http://amjad.jde.ir/esu/
رمز عبور: ۱۳۷۲

471