آگهی مزایده و مناقصه

 

مجتمع آموزشی پژوهشی جهاددانشگاهی در نظر دارد خدمات ۱- تایپ و تکثیر، کتابفروشی و لوازم التحریر ۲- بوفه دانشجویی، را از طریق مزایده ۳- سالن غذاخوری ۴- نقلیه دانشگاه را از طریق مناقصه واگذار نماید.

زمان مراجعه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ الی ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ روزهای شنبه تا سه شنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

تلفن: ۵-۰۳۱۳۳۶۶۷۲۶۱ داخلی ۳۵۳ (آقای رمضانی)

وبسایت: Jdiut.ac.ir   و   Jdeihe.ac.ir

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.