اطلاعیه ها

دروس مجازی در سامانه آموزش های مجازی (LMS)

دانشجویانی که دروس تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، زبان، شیمی، فیزیک و ریاضی به صورت مجازی انتخاب واحد نموده اند... Read More

اطلاعیه هفته آخر فروردین و هفته اول اردیبهشت 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته چهارم فروردین 1400 در فایل زیر شرح داده شده:... Read More

اطلاعیه هفته چهارم فروردین 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته چهارم فروردین 1400 در فایل زیر شرح داده شده: اطلاعیه هفته... Read More

اخبار و تازه های گروه

انجمن علمی گروه ها

ضمن عرض تبریک به تمامی دانشجویان جهت باز گشایی سایت جدید، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، انجمن علمی اختصاصی... Read More

صفحه اختصاصی گروه

ضمن عرض تبریک به تمامی دانشجویان جهت باز گشایی سایت جدید، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از این پس... Read More

5623