ارتباط با ما

آدرس: اصفهان، انتهای بلوار دانشگاه صنعتی، خمینی شهر، شهرک منظریه، بلوار پردیس، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

ساختمان شماره 2: اصفهان، خیابان جابرانصاری، حدفاصل خیابان ابونعیم و کاوه، جنب بوستان بهشت، تلفن تماس 34319388 – 031

صندوق پستی: ۴۴۳-۸۴۱۷۵

کد پستی: 55759- 84181

پست الکترونیک: jdeihe@acecr.ac.ir

تلفن: ۵-۳۳۶۶۷۲۶۱-۰۳۱

فکس: ۳۳۶۶۷۲۶۶-۰۳۱

ارسال نظرات و انتقادات :

133991