دانشجویان ممتاز نمیسال اول سال تحصیلی 99-1400 – اصلاح شده

لیست دانشجویان ممتاز نمیسال اول سال تحصیلی 99-1400 در فایل زیر اعلام می گردد دانشجويان ممتاز نيمسال اول 1400-99.دریافت Read More

اطلاعیه هفته چهارم اردیبهشت 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته چهارم اردیبهشت 1400 در فایل زیر شرح داده شده: اطلاعیه هفته... Read More

اطلاعیه هفته سوم اردیبهشت 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته سوم اردیبهشت 1400 در فایل زیر شرح داده شده: اطلاعیه هفته... Read More

اطلاعیه هفته دوم اردیبهشت 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته دوم اردیبهشت 1400 در فایل زیر شرح داده شده: اطلاعیه هفته... Read More

اطلاعیه هفته آخر فروردین و هفته اول اردیبهشت 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته چهارم فروردین 1400 در فایل زیر شرح داده شده:... Read More

اطلاعیه هفته چهارم فروردین 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته چهارم فروردین 1400 در فایل زیر شرح داده شده: اطلاعیه هفته... Read More

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

11585