طرح سلامت روان

با عنایت به لزوم تشکیل پرونده الکترونیک جهت ارزیابی مقدماتی و معاینات پزشکی دانشجویان از طرف وزارت علوم، و... Read More

برگزاری مراسم تجليل از برندگان مسابقه چهارشنبه های قرآنی و کتابخوانی صفای باطن در پرتو رمضان

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مراسم تجليل از برندگان مسابقه های چهارشنبه های قرآنی و کتابخوانی صفای باطن... Read More

اطلاعیه هفته آخر اردیبهشت 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته آخر اردیبهشت 1400 در فایل زیر شرح داده شده: اطلاعیه هفته... Read More

دانشجویان ممتاز نمیسال اول سال تحصیلی 99-1400 – اصلاح شده

لیست دانشجویان ممتاز نمیسال اول سال تحصیلی 99-1400 در فایل زیر اعلام می گردد دانشجويان ممتاز نيمسال اول 1400-99.دریافت Read More

اطلاعیه هفته چهارم اردیبهشت 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته چهارم اردیبهشت 1400 در فایل زیر شرح داده شده: اطلاعیه هفته... Read More

اطلاعیه هفته سوم اردیبهشت 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته سوم اردیبهشت 1400 در فایل زیر شرح داده شده: اطلاعیه هفته... Read More

19330