کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم سلولی مولکولی (با همکاری پژوهشگاه رویان)

– مقدمه :

در تحقق اهداف فرهنگی مبنی بر تربیت کارشناسان ارشد متعهد و متخصص در زمینه‌های مختلف علوم پایه که در جهت رسیدن به خودکفایی، مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران می‌باشند طرح دوره کارشناسی ارشد رشته‌های مختلف زیست شناسی در کمیته تخصصی زیست شناسی گروه علوم پایه شورای عالی برنامه‌ریزی، در چارچوب مصوبات و اهداف کلی شورای عالی برنامه‌ریزی تهیه و برای تصویب به شورای عالی برنامه‌ریزی تقدیم می‌دارد.

– تعریف و هدف :

دوره‌های کارشناسی ارشد زیست شناسی از دوره‌های کارشناسی ناپیوسته در نظام آموزش عالی‌اند که اهداف آن‌ها تربیت کارشناسان ارشد متعهد و متخصص به نحوی است که از مفاهیم اساسی زیست شناسی آگاهی کافی داشته، جنبه‌های نظری و کاربردی مختلف آن را بشناسد و بعلاوه با گذراندن دوره تخصصی در هر یک از رشته‌های علوم گیاهی، علوم جانوری، میکروبیولژی، علوم سلولی و ملکولی، بیوشیمی، ژنتیک و بیوفیزیک بتوانند نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی به کارشناسان ارشد در زمینه مذکور را برطرف نمایند.

– نقش و توانایی:

فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی می‌توانند در مؤسسات آموزش عالی بعنوان مربی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی مشغول کار شده یا به عنوان کارشناسان ارشد (خبره) در وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات پژوهشی تولیدی خدماتی از جمله کشاورزی، نفت، شیلات، مؤسسات دفع آفات، باغ‌های گیاه‌شناسی، سرم سازی، مراکز تحقیقاتی بهداشتی، پزشکی، دارویی، صنایع غذایی، مؤسسات مربوط به اصلاح بذر، جهاد سازندگی و… در زمینه تحصیلات تخصصی خود فعالیت نمایند.

– ضرورت و اهمیت :

نیاز مبرم و گسترده دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی، تولیدی و خدماتی به کارشناسان ارشد اهمیت این رشته را نشان می‌دهد.

– نحوه پذیرش دانشجو :

پذیرش دانشجو با برگزاری امتحان ورودی کتبی و شفاهی انجام می‌پذیرد. ملاک گزینش دانشجو نمره امتحان کتبی و مصاحبه است که 80 درصد نمره به امتحان کتبی و 20 درصد نمره به مصاحبه اختصاص می‌یابد.

کسانی می‌توانند در آزمون این دوره شرکت و پس از قبولی، این دوره را بگذرانند که دارای دانشنامه کارشناسی در رشته‌های زیست شناسی و زیست شناسی سلولی و ملکولی از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج باشند.

– رشته‌ها و گرایش‌ها :

– رشته علوم گیاهی با سه گرایش زیر: زیست شناسی تکوینی، سیستماتیک اکولژی، فیزیولوژی گیاهی

– رشته علوم جانوری با سه گرایش زیر: زیست شناسی سلولی تکوینی، سیستماتیک جانوری، فیزیولوژی جانوری

– رشته بیوشیمی با دو گرایش زیر: بیوشیمی، بیوشیمی گیاهی

– رشته ژنتیک

– رشته بیوفیزیک

– رشته علوم سلولی و ملکولی

– رشته میکروبیولوژی

 – طول دوره و شکل نظام :

بر اساس آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی، زمان تحصیل در این دوره حداقل 2 و حداکثر 3 سال است که شامل مدت زمان لازم جهت گذرانیدن کلیه دروس (به استثنای دروس کمبود)، سمینار و پایان‌نامه می‌باشد. دانشجو موظف است حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی موضوع تحقیقات مربوط به پایان‌نامه تحصیلی خود را کاملاً مشخص نماید. در این دوره، هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است که هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی می‌باشد. نظام آموزشی این دوره، واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش و برای هر واحد عملی 34 ساعت کامل، منظور شده است. حداقل و حداکثر مجاز تعداد واحدها، دروس کمبود و سایر مقررات این برنامه مطابق آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی می‌باشد.

– واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب سمینار و پایان‌نامه جهت فراغت از تحصیل در این مقطع 32 واحد است (بدون احتساب دروس کمبود).

دروس تخصصی الزامی                       12 واحد

دروس تخصصی اختیاری                    10 واحد

سمینار 1 و 2                                      2 واحد

پایان‌نامه                                          8 واحد

گذرانیدن دو سمینار در قالب یک سمینار در قالب یک سمینار دو واحدی و در زمینه‌ای خارج از موضوع پایان‌نامه برای هر دانشجو توصیه می‌شود.

هر دانشجو موظف است که در زمینه تحصیلات تخصصی خود یک پروژه تحقیقاتی را که موضوع آن حتی‌الامکان در جهت شناخت و یا رفع مشکلات حیاتی بوده، قابل اجرا و دارای ارزش علمی تخصصی و نوآوری باشد انتخاب کرده، پس از تأیید استاد راهنما و تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی محل تحصیل خود، تحقیقات لازم و کافی در موضوع پروژه تا حصول نتایج علمی قابل قبول به عمل آورده نتایج حاصل را به صورت پایان‌نامه به استاد راهنما و کمیته تحصیلات تکمیلی ارائه نماید. شرط فراغت از تحصیل هر دانشجو در دوره کارشناسی ارشد، علاوه بر گذرانیدن دروس کمبود و کلیه دروس پیش‌بینی شده، انجام پروژه تحقیقاتی، ارائه پایان‌نامه مربوطه و کسب موفقیت در دفاع از پایان‌نامه است. هیأت داوران نظر نهایی خود را بصورت قبول یا رد و با دادن نمره صفر تا 20 به 8 واحد پایان‌نامه اعلام میدارد. جلسه داوری به پیشنهاد و با شرکت استاد راهنمای پایان‌نامه و تصویت کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تشکیل خواهد شد و در آن علاوه بر استاد راهنمای پایان‌نامه دو داور دیگر شرکت خواهند داشت. داوران از صاحبنظران زمینه تحصیلی تخصصی دانشجو و حتی‌المقدور از خارج از دانشگاه محل تحصیل دانشجو خواهند بود.

به دانشجویانی که در اولین دفاع از پایان‌نامه خود قبول نشوند فقط یکبار دیگر فرصت داده می‌شود تا حداکثر پس از یک نیمسال تحصیلی مجدداً از پایان‌نامه خود دفاع کنند، مشروط بر آنکه مدت تحصیل آنها از یک نیمسال بیش از مدت مجاز مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی تجاوز ننماید.

کمیته تحصیلات تکمیلی گروه می‌تواند به پیشنهاد استاد راهنما دوره‌های کارورزی ویژه‌ای را برای هر دانشجو منظور نماید. گذرانیدن این نوع دوره‌های کارورزی با کسب گواهی لازم و بدون احتساب واحد برای دانشجو الزامی می‌باشد.

دانشجویان دروس اختیاری خود را که از بین دروس اختیاری مصوب (با توجه به بخشنامه تفویض اختیارات) ارائه می‌شود انتخاب خواهند کرد.

تبصره: انتخاب دروس اختیاری از بین دروس مصوب رشته‌های دیگر زیست شناسی مشروط به موافقت کمیته تحصیلات تکمیلی گروه بلامانع است.

– دروس کمبود :

الف) دروس کمبود مشترک :

– آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی 2 واحد نظری

– کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 2 واحد نظری- عملی

گذراندن دو درس فوق‌الذکر برای کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی که در دوره کارشناسی خود این دو درس یا معادل آنها را نگذرانیده‌اند، بعنوان دروس کمبود ضروری است.

ب) دروس کمبود دیگر در چارچوب مقررات، با تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه با توجه به وضعیت قبلی دانشجو تعیین می‌شود.

19910