کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک

 – تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ارشد بیوالکتریک یکی از رشته‌های آموزش عالی مهندسی پزشکی از گروه فنی و مهندسی می‌باشد که از ترکیب دروس مربوط به زمینه‌های مهندسی برق و دروس خاص مهندسی پزشکی تشکیل می‌گردد. هدف از ایجاد این دوره تربیت متخصصانی است که بتوانند در تحقیقات، آموزش و تشخیص و درمان پزشکی خدمات مهندسی برق را بنحو مطلوب ارائه نمایند.

– نقش و توانائی :

– قابلیت در طراحی ساخت بخش‌های الکتریکی تجهیزات پزشکی و وسایل کمک معلولین و کمک پزشکی و اندام‌های مصنوعی.

– قابلیت در ارائه خدمات آموزشی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی در رشته مهندسی پزشکی.

– توانایی در ارائه خدمات مهندسی در امور تحقیقات پزشکی.

– ارائه خط مشی در نصب و راه‌اندازی و سرپرستی امور مربوط به سرویس و نگهداری و تعمیرات وسایل و سیستم‌های فنی و طبی و بیمارستانی.

– ضرورت و اهمیت :

با توجه به کاربرد وسیع تکنولوژی در وسایل تشخیص، درمان و کمک پزشکی در بخش‌های بیمارستانی، کمک درمانی و آموزشی کشور از یک طرف و توسعه روزافزون تحقیقات در زمینه‌های مختلف تشخیص، درمان و وسایل کمک درمانی به کمک علوم مهندسی، تربیت متخصص مهندسی پزشکی ضروری بنظر می‌رسد.

– شرایط گزینش :

– فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی مهندسی پزشکی، مهندسی برق، بیوفیزیک، بیوشیمی، مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک و مهندسی مواد می‌توانند در امتحان ورودی این رشته شرکت نمایند.

 – طول دوره و شکل نظام :

حداقل طول این دوره ۳ نیمسال است، بدین معنا که بدون در نظر گرفتن واحد جبرانی چنانچه دانشجو کار درسی و تحقیقاتی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، می‌توانند دوره را در ۳ نیمسال به پایان برسانند. نظام آموزشی آن واحدی است و مدت تدریس ۱ واحد نظری ۱۷ ساعت است.

– تعداد واحدهای درسی :

– دانشجو برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک باید ۳۲ واحد درسی و تحقیقاتی بشرح زیر را با موفقیت بگذراند.

اصلی و تخصصی                    ۲۴ واحد

سمینار                                    ۲ واحد

پروژه و تحقیق *                      ۶ واحد

مجموع                                 ۳۲ واحد

علاوه بر موارد فوق، هر دانشجوی این دوره بایستی دروسی را که کمیته تحصیلات تکمیلی با توجه به دروس گذرانده در دوره‌های قبلی برای او بعنوان جبرانی تعیین میکنند با موفقیت بگذراند، از دروس جبرانی واحدی به دانشجو تعلق نمی‌گیرد

 

*  کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده (گروه آموزشی) مجری دوره می تواند در ازاء حذف یک درس اختیاری ۳ واحد، تعداد واحد پروژه تحقیق را به ۹ افزایش دهد.

1795