کارشناسی ارشد ناپیوسته فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری

– تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شامل تعدادی درس های نظری و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات نظری و تجربی متخصصان مهندسی کامپیوتر می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای تکنیک در زمان حال در این رشته ها می گذرد را فراهم می آورد. هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند. ضمنا دانش آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که در زمینه حرفه خود با آن مواجه می شوند را دارا هستند. دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر متشکل از گرایش های زیر می باشد:

– معماری سیستم های کامپیوتری

– مهندسی نرم افزار

– شبکه های کامپیوتری

– رایانش امن

– هوش مصنوعی و رباتیکز

– نقش وتوانایی :

از فارغ التحصیلان این دوره انتظار می رود در طراحی، تحقق، به روز رسانی، بهینه سازی، امنیت  و نوآوری پیوسته با تأمین قابلیت رقابت پذیری بین المللی در سیستم های کامپیوتری و هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده در کلیه صنایع و کارخانجات، سازمان های دولتی و خصوصی، زیرساخت های محاسباتی و ارتباطی، در صنعت و خدمات و مدیریت و دفاع و امنیت کشور نقش تعیین کننده ای داشته باشند و ضمن اشراف بر کلیه روش های علمی و فنی طرح و اجرا و نگهداری در پروژه ها، بتوانند بهترین گزینه موجود طراحی و ساخت و اجرا و حفظ امنیت و خصوصی ماندن اطلاعات در موارد مورد نیاز جامعه و کشور را انتخاب و زیر ساخت ها و پروژه های مورد نیاز ایران را در بهترین کیفیت جهانی طراحی و اجرا و مدیریت نمایند.
پنج گرایش فوق دارای برنامه کاملاً مستقل از یک دیگر می باشند و انتقال از یک گرایش به گرایش دیگر تابع قوانین انتقال از یک رشته به رشته دیگر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد.

– شرایط پذیرش دانشجو :

دانشجویان این دوره از طریق آزمون ورودی و از بین دانش آموختگان کارشناسی مهندسی کامپیوتر و یا رشته های مرتبط و مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری انتخاب می شوند. با توجه به محدودیت حداکثر دو درس جبرانی ، رشته های ورودی زیر می توانند برای هر گرایش در نظر گرفته شوند.

– نرم افزار

ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، ریاضی و مهندسی برق.

– شبکه های کامپیوتری

ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق.

– رایانش امن

ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، ریاضی و مهندسی برق.

– هوش مصنوعی و رباتیکز

ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر،مهندسی پزشکی، ریاضی، علوم کامپیوتر و مهندسی برق.

– نحوه اخذ واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد :

اخذ واحدهای درسی برای دوره کارشناسی ارشد باید طبق جدول های درس های ارائه شده برای گرایش های مختلف از گروه های 1، 2 و 3 و همچنین مطابق بندهای زیر باشد.

– در دوره کارشناسی ارشد، در صورت تایید استاد راهنما و دانشکده، دانشجو می تواند حداکثر یک درس خود را از سایر گرایش های مهندسی کامپیوتر یا سایر رشته ها اخذ نماید.

– در دوره کارشناسی ارشد آموزش محور، دانشجو موظف است درس سمینار را بگذراند و معادل واحد پایان نامه (6واحد)، درس از گرایش مربوط به خود اخذ نماید.

– درس سمینار(2واحد) همانند سایر درس ها دارای سیلابس است و اصول و روش انجام تحقیق توسط استاد درس تدریس خواهد شد. هدف از این درس ایجاد توانمندی در دانشجو برای ارائه کتبی و شفاهی نتایج یک تحقیق و آشنایی با روش تحقیق می باشد.

– با توجه به تحولات سریع علم و فناوری در این رشته درس هایی تحت عنوان مباحث ویژه درگرایش های مختلف کارشناسی ارشد تعیین شده است که سرفصل های ویژه و جدید با تصویب محتوی در دانشکده مهندسی کامپیوتر تحت این عنوان پیش بینی شده به صورت موقت قابل ارائه است که بتوانند با تحولات علمی همگام گردد.

– اگر دانشکده ای مایل به ارائه یک یا چند درس خاص به صورت دائمی باشد که در لیست درس های ارائه شده توسط برنامه مورد تایید وزارت نباشد، می باید سیلابس درس پیشنهادی را پس از اجرای آزمایشی در قالب مباحث ویژه و تایید مراجع ذی صلاح دانشگاه، جهت بررسی و تصویب نهایی به دفتر برنامه ریزی درسی وزارت ارسال نماید.

–  طول دوره و شکل نظام :

نظام کارشناسی ارشد شامل دو بخش اموزشی و پژوهشی ( سمینار و پایان نامه ) می باشد. طول مدت لازم برای اتمام کل این دوره 2 سال است. حداقل و حداکثر مدت مجاز اتمام این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد می باشد. نظام آموزشی آن واحدی است و کلیه درس ها و سمینار و پایان نامه در 4 نیمسال ارائه می شوند. زمان هر نیمسال 16 هفته است و مدت تدریس یک واحد نظری 16 ساعت است.

– تعداد واحدهای درسی و پژوهشی :

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره 32 واحد به شرح زیر می باشد:
درس های گروه های 1، 2 و 3 شامل 34 واحد بنا بر جداول مربوط به هر گرایش.
لازم به توضیح است که با توجه به وسعت و گستردگی تحولات علم و فناوری در رشته مهندسی کامپیوتر در دنیا، در این برنامه مانند برنامه های همه دانشگاه های معتبر دنیا سعی شده است که ترکیبی از اختیار و الزام ملاک کار قرا گیرد و تفکیک درس ها به سه دسته نیز با توجه به اهمیت و محوری بودن آن ها در شکل دهی بینش و بصیرت دانشجو در فهم و به کارگیری دانش و مهارت های آموزش داده شونده صورت گرفته است و الا در پنج گرایش پیش بینی شده و معمولا در سه گروه 1، 2 و 3 با توجه به نظر استادان صاحب نظر، برای دانشکده مجری و در مواردی برای دانشجویان، مقدار معینی از اختیار و انتخاب در چهارچوب قابل قبول گرایش، پیش بینی شده است که با توجه به نیاز های خاص منطقه ای در کشور و یا زمینه های پژوهشی و تجربه های ویژه استادان دانشگاه مجری به اجرا در آید.

سمینار                 2 واحد

پایان نامه            6 واحد

14716