توضیحات کلی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاددانشگاهی استان اصفهان با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام به فراهم نمودن شرایط پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد سالیانه چهار درصد بابت شهریه دوران تحصیلی دانشجویان نموده است. سقف تسهیلات یکصدو پنجاه میلیون ریال و دوره بازپرداخت آن با توجه به ترم های تحصیلی باقیمانده دانشجو و حداکثر چهار سال تعیین می‌گردد.

به عنوان مثال در صورتی که تا پایان تحصیل دانشجوی شش ترم باقیمانده باشد و دانشجو برآورد نود میلیون ریال شهریه برای این مدت را بنماید با تأیید مؤسسه، بانک اقدام به پرداخت نود میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت سه ساله می نماید. سهم شهریه هر ترم دانشجو از تقسیم مبلغ تسهیلات بر تعداد ترم های باقیمانده حاصل می‌گردد بنابراین سهم شهریه هر ترم دانشجوی مذکور پانزده میلیون ریال می باشد که بانک در ابتدای هر ترم تحصیلی این مبلغ را به حساب کاربری دانشجو منتقل می‌نماید. مابقی وجه تسهیلات به عنوان سهم عمده وثیقه در نظر گرفته خواهد شد.

بنابراین دانشجو لازم است تنها به میزان سهم شهریه یک ترم تحصیلی خود ضمانت ارائه نماید.

با توجه به کارمزد سالیانه چهار درصد و تقسیط تسهیلات با توجه به ترم های باقیمانده (به ازای هر ترم تحصیلی شش عدد قسط ماهانه در نظر گرفته خواهد شد) و ذکر این نکته که وجه تسهیلات تحت هیچ شرایطی در اختیار دانشجویان قرار نخواهد گرفت لازم است به منظورجلوگیری از پرداخت کارمزد غیرضروری “دانشجو نهایت دقت در برآورد میزان شهریه لازم تا پایان تحصیل خود را نموده و به اندازه لازم درخواست اخذ تسهیلات بنماید.

ذکر این نکته ضروری است که بانک تنها به میزان سهم شهریه هر ترم از تسهیلات (مبلغ تسهیلات تقسیم بر تعداد ترم) اقدام به شارژ حساب کاربری دانشجو نموده در صورتی که شهریه ترم دانشجو بیش از این مقدار باشد، دانشجو می‌بایست راسا نسبت به تأمین آن اقدام کند و در صورتی که کمتر از آن باشد مانده آن در حساب کاربری دانشجو ذخیره و برای نیمسال بعد قابل استفاده خواهد بود.

تذکر :

در صورتی که تحت هر شرایطی دانشجو از پرداخت اقساط تسهیلات شهریه دانشجویی خودداری کند و یا به صورت نامناسب اقدام به پرداخت اقساط نماید. بانک نسبت به تسویه تسهیلات از محل ذخیره اخذ شده اقدام نموده و هیچ تعهدی در قبال پرداخت شهریه دانشجو در ترم آینده نخواهد داشت.

فایل های دریافتی

2365