چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی : بهاره قنبری عدیوی
عنوان پایان نامه : مطالعه ببرسی وبهبود مصرف انرژی در شبکه های بی سیم بدنی درسلامت الکترونیکی
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی

چکیده: شبکه­ ی بی­سیم بدنی (WBAN) مجموعه­ای از گره­ های مستقل از قبیل سنسورها و محرک­ها می­باشد که در عمق بافت­ها­ روی بدن و یا لباس فرد قرار می­گیرد و به دلیل پوشش دادن محدودیت­ جا­به ­جایی، علاقه­ ی پژوهشگران را به خود جلب کرده است. به دلیل کاربرد وسیع WBANها در پزشکی و غیرپزشکی (نظامی، سرگرمی و …..) تأمین انرژی آنها بسیار مهم است تا در شرایط خاص و مهم دچار اتمام انرژی نشوند و بتوانند اطلاعات را به طور مداوم و به موقع ارسال کنند. در این پایان نامه راه حلی جدید برای بهبود انرژی در WBANها با توجه به  استاندارد 4. 15. 802 IEEE و پروتکل MAC ارائه شده است. در راه حل جدید، روشی برای کاهش یکی از مشکلات استاندارد که گوش دادن به ACKها و بیکن­ هاست، باعث افزایش مصرف انرژی و نهایتاً منجر به کاهش عمر شبکه می­شود، ارائه شده است. در طرح پیشنهاد شده دسترسی به کانال برای یک گره و دو گره بررسی شده است و به ازاء هر دو بسته­ ی داده، ارسال یک بسته­ ی ACK در نظرگرفته شده است. بررسی ­ها نشان می­دهد که استفاده از طرح پیشنهادی باعث کاهش زمان تأخیر و مصرف انرژی در مقایسه با سایر طرح­ها می­شود.
واژه‌های كليدی: شبکه­ ی بی سیم بدنی، مصرف بهینه ­ی انرژی، سلامت الکترونیکی

2501