کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

– تعریف و هدف :

هدف این برنامه آموزش و تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره توانایی لازم را برای احراز مشاغلی در زمینه حسابداری در سطح و قسمتی از نیازهای کشور تامین می گردد.

– اهمیت و ضرورت :

با توجه به نیاز صنایع و شرکتها به مشاغلی در زمینه حسابداری، تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص احساس می شود . لذا برنامه کاردانی پیوسته با توجه به اهداف و مشخصات زیر طراحی شده است .

– مشاغل قابل احراز :

– حسابداری مالی

– حسابداری صنعتی

– حسابداری دولتی

– کمک حسابرسی

– حسابرسی داخلی

– متصدی امور مالیاتی

– نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

– حسابداری انواع فعالیتهای مالی

– تهیه انواع گزارشات و صورتهای مالی

– تشخیص انواع مالیاتها و مشارکت در حل اختلافات مالی

– مشارکت در رسیدگی حسابرسی

– مشارکت در مطالعات و بررسیها برنامه ریزیها و بودجه بندیها

– توانائی ادامه تحصیل در سطوح بالاتر

– ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو :

– فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش در رشته مربوطه

– پذیرفته شدگان در آزمون سراسری

– دارا بودن شرایط عمومی

– طول دوره و شکل نظام :

مجموع واحدهای دوره کاردانی پیوسته ۱۶۷ واحد به شرح زیر است:

الف – دروس سه ساله اول مجموعاً معادل ۹۶ واحد دبیرستانی است که هر واحد نظری آن معادل ۳۰ ساعت و هر واحد عملی آن بسته به نوع درس بین ۶۰ تا ۹۰ ساعت، کارآموزی حداکثر ۲ واحد است که هر واحد آن معادل ۱۲۰ ساعت میباشد.

ب – دروس ۲ سال آخر شامل ۷۲ واحد دانشگاهی است که ۱۱ واحد آن دروس عمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی است و هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ و هر واحد کارگاهی معادل ۴۸ ساعت می باشد و ۲ واحد کارآموزی که هر واحد آن معادل ۱۲۰ ساعت است. دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی می تواند تا ۴۸ و ۶۴ ساعت افزایش یابند.

تعداد واحدهای درسی در این دوره ۷۱ واحد به شرح ذیل می باشد:

دروس پیش                              ۵ واحد   (ریاضی ۳  –  زبان ۲)

دروس پایه                                ۳+۱۱ واحد   (فرهنگ و تمدن – تنظیم خانواده)

دروس اصلی                              ۲۳ واحد

دروس تخصصی                         ۲ واحد

جمع:                                         ۷۱ واحد

3626