کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

– تعریف و هدف :

هدف این برنامه آموزش و تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره توانایی لازم را برای احراز مشاغلی در زمینه حسابداری در سطح و قسمتی از نیازهای کشور تامین می گردد.

– اهمیت و ضرورت :

با توجه به نیاز صنایع و شرکتها به مشاغلی در زمینه حسابداری، تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص احساس می شود . لذا برنامه کاردانی پیوسته با توجه به اهداف و مشخصات زیر طراحی شده است .

– مشاغل قابل احراز :

– حسابداری مالی

– حسابداری صنعتی

– حسابداری دولتی

– کمک حسابرسی

– حسابرسی داخلی

– متصدی امور مالیاتی

– نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

– حسابداری انواع فعالیتهای مالی

– تهیه انواع گزارشات و صورتهای مالی

– تشخیص انواع مالیاتها و مشارکت در حل اختلافات مالی

– مشارکت در رسیدگی حسابرسی

– مشارکت در مطالعات و بررسیها برنامه ریزیها و بودجه بندیها

– توانائی ادامه تحصیل در سطوح بالاتر

– ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو :

– فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش در رشته مربوطه

– پذیرفته شدگان در آزمون سراسری

– دارا بودن شرایط عمومی

– طول دوره و شکل نظام :

مجموع واحدهای دوره کاردانی پیوسته 167 واحد به شرح زیر است:

الف – دروس سه ساله اول مجموعاً معادل 96 واحد دبیرستانی است که هر واحد نظری آن معادل 30 ساعت و هر واحد عملی آن بسته به نوع درس بین 60 تا 90 ساعت، کارآموزی حداکثر 2 واحد است که هر واحد آن معادل 120 ساعت میباشد.

ب – دروس 2 سال آخر شامل 72 واحد دانشگاهی است که 11 واحد آن دروس عمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی است و هر واحد نظری معادل 16 ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 و هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت می باشد و 2 واحد کارآموزی که هر واحد آن معادل 120 ساعت است. دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی می تواند تا 48 و 64 ساعت افزایش یابند.

تعداد واحدهای درسی در این دوره 71 واحد به شرح ذیل می باشد:

دروس پیش                              5 واحد   (ریاضی 3  –  زبان 2)

دروس پایه                                3+11 واحد   (فرهنگ و تمدن – تنظیم خانواده)

دروس اصلی                              23 واحد

دروس تخصصی                         2 واحد

جمع:                                         71 واحد

10903