کاردانی پیوسته امور اداری

 – مقدمه :

برنامه دوره دو ساله کاردانی پیوسته امور اداری بر اساس چارچوب آموزش‌های علمی-کاربردی طراحی و تدوین شده است و فارغ‌التحصیلان از میزان درک، قدرت، استدلال، اطلاعات دانش و مهارت یک متخصص کاردان برخوردار خواهند بود.

– تعریف و هدف :

هدف دوره کاردانی پیوسته رشته امور اداری آموزش و تربیت افرادی است که پس از گذراندن این دوره توانایی لازم را برای احراز مشاغلی در زمینه امور اداری در سطح میانی را خواهند داشت و قسمتی از نیازهای کشور را تأمین می‌نمایند و به عنوان فردی مطلع و آگاه در امور اداری، بازویی توانا برای سیستم مدیریت در سازمان خواهند بود.

– ضرورت و اهمیت :

با توجه به نیاز واحدهای صنعتی و خدماتی و بازرگانی و دولتی در زمینه امور اداری، تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص احساس می‌شود لذا برنامه کاردانی پیوسته با توجه به نیاز واحدهای فوق طراحی شده است.

– نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :

– انجام امور مربوط به بایگانی

– مکاتبات اداری و دبیرخانه

– مکانیزه کردن سیستم اداری و امور دفتری مربوط به مدیران

– توانایی انجام امور مربوط به خدمات و پشتیبانی سازمان

– توانایی ادامه تحصیل

– مشاغل قابل احراز :

– مسئول دبیرخانه

– مسئول دفتر

– کمک کارشناس امور اداری

– مسئول بایگانی

– مسئول کارگزینی

– مسئول انبار

– ضوابط و شرایط پذیرش :

– فارغ‌التحصیلان دوره سه ساله فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش یا دوره چهارساله در رشته‌های امور اداری- امور مالی- حسابداری بازرگانی- حسابداری

تبصره:

– سایر دیپلمه‌های مرتبط مشروط به گذراندن دروس جبرانی

– قبولی در آزمون سراسری

– دارا بودن توانایی جسمانی لازم و شرایط عمومی

 – طول دوره و شکل نظام :

مطابق با نظام آموزش‌های علمی-کاربردی طول دوره کاردانی ۲ تا ۳ سال است که دروس عملی و نظری آن به صورت واحد ارائه می‌گردد. بطوریکه هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت درسی، هر واحد کارگاهی معادل ۴۸ ساعت و هر واحد کارآموزی معادل ۱۲۰ ساعت در طول نیمسال تحصیلی می‌باشد.

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های یک واحد را می‌توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم ۱۶ هفته، معادل یک نیمسال تحصیلی می‌باشد.

– تعداد کل واحدهای درسی :

دروس عمومی                                      ۱۱ واحد

دروس پایه                                          ۵ واحد

دروس اصلی                                      ۲۵ واحد

دروس تخصصی                                  ۳۱ واحد

جمع                                                  ۷۲ واحد

3541