کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

 – تعریف و هدف :

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره‌های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان‌ها، ادارات، مؤسسات و شرکت‌های بازرگانی دولتی و خصوصی و همچنین آشنایی دانشجویان با کاربرد روش‌های علمی در مدیریت است.

– نقش و توانایی :

شرکت‌کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت بازرگانی، با کاربردهای این رشته آشنا می‌شوند. بدین‌ترتیب خلاء ارتباطی بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت مؤسسه‌ها به حداقل ممکن خواهد رسید.

– اهمیت و ضرورت :

ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی کارشناسان رده‌های گوناگون با نقش رشته مدیریت بازرگانی در سازمان و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که به طور معمول مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده‌دار خواهند شد، می‌باشد.

 – طول دوره و شکل نظام :

طول دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی کاربردی ۴ سال است و تمامی درس‌های آن در مدت ۸ نیمسال ارائه و برگزار می‌شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته می‌باشد. در این دوره علاوه بر درس‌های نظری، بر جنبه‌های کاربردی درس‌ها تأکید ویژه‌ای شده است.

– تعداد واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی ۱۳۸ واحد به شرح زیر است:

دروس عمومی             ۲۲ واحد

دروس پایه                ۳۸ واحد

دروس اصلی              ۳۷ واحد

دروس تخصصی         ۳۶ واحد

دروس اختیاری             ۵ واحد

جمع                        ۱۳۸ واحد

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

 – تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی یکی از دوره‌های تحصیلی آموزش مدیریت است و هدف آن آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه‌ها، سازمان‌ها، اداره‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوص جهت استفاده از روش‌های علمی مدیریت همراه با وظایف و هدف‌های گوناگون در سطوح کارشناسی می‌باشد.

– اهمیت و ضرورت :

– آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از مؤسسات صنعتی عموماً ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می‌باشد.

– آموزش صحیح مدیریت می‌تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و صنعتی جامعه و کوشش در رفع آن مؤثر باشد.

– اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور صنعتی.

– نقش و توانایی :

شرکت‌کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسایل نظری مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می‌شوند.

– ملاحظات زیست محیطی :

پشتوانه هویت بالندگی ملت، میراث‌های طبیعی در کنار میراث‌های تاریخی و فرهنگی است که منشأ الهام بخش تحول و توسعه و شکوفایی استعدادهای مردم می‌باشد. حفاظت محیط زیست امروزه رکن اصلی توسعه پایدار است. در سال‌های اخیر با تکیه بر تجربه بشر در قرن گذشته، در تمام کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ملاحظات زیست محیطی مورد توجه مدیران ارشد کشورها قرار گرفته است تا با مدیریت جامع در مناطق مختلف و ملاحظات مهندسی محیط زیست، این امانت بزرگ الهی را برای استفاده منطقی همه موجودات از جمله انسان حفظ نماید و از تخریب آن پیشگیری نماید.

– مدیریت منابع و ارتقاء بهره‌وری :

برای آنکه سازمان در محیطی پویا و متحول به فعالیت خود ادامه دهد باید منابع انسانی آن در شرایط پایدار رشد و توسعه قرار گیرند. لذا اگر به انسان بیش از دیگر عوامل توجه شود دستیابی به ارتقاء بهره‌وری نیز بیشتر خواهد بود. زیرا تنها انسان است که با افزایش انگیزه‌ها می‌تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقاء دهد.

یکی از وظایف مدیران در فرآیند مدیریت، هدایت سازمان در جهت نیل به اهداف و تحقق سیاست‌های برنامه‌ریزی شده می‌باشد و میزان موفقیت آنان به روش‌های جلب و عملکرد کارکنان بستگی دارد، فرآیند مدیریت و نظریه‌هایی نوین دستاوردهای تازه، متوجه بهبود فضای انسانی سازمان، تأمین رضایت فردی و شغلی کارکنان و افزایش کارایی و ارتقاء سطح بهره‌وری در سازمان می‌باشد.

مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم در چگونگی استفاده از منابع در سازمان دخالت ندارد اما می‌تواند با طراحی برنامه‌ها و سیستم‌هایی در مدیریت منابع و ارتقاء بهره‌وری در سازمان نقش مؤثر داشته باشد.

– طول دوره و شکل نظام :

طول دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ۲ سال است که تمامی درس‌های آن به مدت ۴ نیمسال ارائه و برگزار می‌شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته می‌باشد. در این دوره علاوه بر درس‌های تئوری بر جنبه‌های کاربردی درس‌ها تأکید ویژه‌ای شده است. دانشجویانی که دوره‌های تحصیلی قبلی آنان غیرمرتبط باشد با توجه به گذراندن دروس کمبود می‌توانند حداکثر ۵ نیمسال تحصیلات خود را به پایان برسانند.

– تعداد واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ۷۵ واحد به شرح زیر است:

دروس عمومی                      ۹ واحد

دروس پایه                         ۱۲ واحد

دروس اصلی                       ۱۵ واحد

دروس تخصصی                  ۲۹ واحد

دروس اختیاری                    ۱۰ واحد

جمع                                 ۷۵ واحد

3331